About Us

Chào mừng bạn đến Flemington! Nhiệm vụ của chúng tôi là phát triển và quản lý các chính sách và chương trình thúc đẩy một môi trường lành mạnh, tiến bộ, phản ánh các giá trị truyền thống của di sản của chúng ta trong khi đang nắm lấy một tầm nhìn năng động về tương lai của chúng ta. Bằng cách Bảo tồn di sản của chúng tôi và định hình tương lai của chúng tôi, Flemington đã trở thành một nơi tự hào và cộng đồng.

Ben cạnh đó chúng tôi còn có cung cấp các thông tin giải trí cho mọi công dân đang sống trong thành phố Flemington, để có được một sức khỏe tốt nhất. Các hình thức giải trí như : hát karaoke, tập thể dục, tập dưỡng sinh, nghe nhạc…